April 8, 2021

Tiếng Trung phồn thể có âm bồi: Chủ đề lạc đường


Chào mừng các bạn đến với chuyên mục phồn thể có âm thanh. Các phần dành riêng cho các bạn đang xuất khẩu lao động ở đài loan, bài học kết hợp có 4 phần tiếng trung phồn thể -piyin- âm bồi – dịch nghĩa. Tiếng viết là theo âm việt, không được chuẩn xác 100%, nếu muốn học tiếng trung tốt thì hãy nhớ học bính âm các bạn nhé!

Hôm nay, chúng ta đã học về cách hỏi đường xe buýt để đến địa điểm cần tới nhé!

A: 這兒有車站嗎?zhèr yǒu chēzhàn ma?Chưa lỉ dẩu chưa chan ma?Ở đây có bến xe buýt không?

B: 幾路車?jǐ lù chē?Chỉ lu chưa?xe số mấy?

A: 20路。èrshí lù.Ơ sứ lu.Xe số 20.

B: 在對面。zài duìmiàn.Chai tuây men.Ở đường đối diện.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.這兒 zhèr Chưa lỉ: ở đây

2.車站 chēzhàn Chưa chan: bến xe buýt

3.路 lù lu: đường

4.在 zài chai: ở

5.對面 duìmiàn Tuây men: đối diện

6.有 yǒu Dẩu: có

7.幾 jǐ Chỉ: cái nào, cái mấy

8.車 chē chưa: xe cộ

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.前面 qiánmiàn Chén men: phía trước

2.後面 hòumiàn Hâu men: đằng sau

3.不知道 bù zhīdào Pu chư tao: không biết

4.公交車 gōngjiāochē Cung cheo chưa: giao thông công cộng

5.出租車 chūzūchē Chu chu chưa: taxi

6.地鐵 dìtiě Ti thỉa: xe điện ngầm

7.等車 děng chē Tẩng chưa: đợi xe

t/h

(Visited 52 times, 1 visits today)