April 7, 2021

8/4: Nhật Bản tăng “nóng” gần 3.500 ca nhiễm mới, Osaka tuyên bố tình trạng y tế khấn cấp


Tính đến hết ngày 7/4, Nhật Bản ghi nhận 3.451 ca nhiễm mới. Osaka có lần đầu tiên vượt ngưỡng 800 ca nhiễm mới trong ngày, Tokyo tăng nóng trở lại với hơn 500 ca mới, Hyogo cũng bất ngờ có hơn 300 ca mới. Hàng loạt các tỉnh tăng hơn 100 ca mới như Kanagawa, Saitama, Aichi, Okinawa và Miyagi.

Ca nhiễm tăng quá nhanh khiến Osaka tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp khi số giường bệnh trống đang thấp ở mức báo động. Biện pháp này nhằm huy động các bệnh viện của các trường đại học và các bệnh viện khác hỗ trợ tối đa các giường bệnh để điêu trị cho các bệnh nhân nặng nhiễm COVID-19.

Cụ thể ca nhiễm các tỉnh như sau:

Nhóm trên 10.000 ca

 • Tokyo có 123.905 người (555)
 •  Tỉnh Osaka có 56.626 người (878)
 •  Tỉnh Kanagawa có 48.892 người (118)
 •  Tỉnh Saitama có 33.763 người (158)
 •  Tỉnh Chiba có 30.264 người (76)
 •  Aichi 28.201 người (188)
 •  Hyogo 21.536 người (328)
 •  Hokkaido 21.433 người (72)
 •  Fukuoka 19.253 người (42)
 •  Okinawa có 10.194 người (155)

Nhóm dưới 10.000 ca

 • Tỉnh Kyoto có 9.937 người ( 93)
 •  Tỉnh Ibaraki có 6.954 người (46)
 •  Tỉnh Miyagi có 6.779 người (118)
 •  Tỉnh Shizuoka có 5.873 người (21)
 •  Tỉnh Hiroshima có 5.229 người (7)
 •  Tỉnh Gunma 5156 người (25)
 •  Tỉnh Gifu 4.943 người (19)
 •  Tỉnh Tochigi 4.825 người (24)
 •  Tỉnh Nara 4.107 người (81)
 •  Tỉnh Kumamoto 3.530 người (4)
 •  Tỉnh Nagano có 3.030 người (48)
 •  Tỉnh Mie có 2.896 người (33)
 •  Tỉnh Shiga có 2.893 người (24)
 •  Tỉnh Okayama có 2.804 người (23)
 •  Tỉnh Fukushima có 2.699 người (33)
 •  Tỉnh Ishikawa có 1.987 người (14)
 •  Tỉnh Miyazaki có 1.965 người
 •  Tỉnh Kagoshima có 1.886 người (16)
 •  Tỉnh Nagasaki có 1.646 người
 •  Tỉnh Niigata có 1.620 người (34)
 •  Tỉnh Ehime có 1.595 người (34)
 •  Tỉnh Yamaguchi có 1.443 người (3)
 •  Tỉnh Wakayama có 1.422 người (38)
 •  Tỉnh Oita có 1.328 người (2 )
 •  Tỉnh Saga có 1.240 người (7)
 •  Tỉnh Akita có 1.119 người (11)
 •  Tỉnh Yamagata có 1.106 người (29)
 •  Tỉnh Yamanashi có 1.001 người (5)

Nguồn: Người Việt ở Nhật Bản 日本に在留しているベトナム人

(Visited 49 times, 1 visits today)