April 1, 2021

Tiếng Trung phồn thể có âm bồi: Ngày cuối tuần làm gì


Chào mừng các bạn đến với chuyên mục phồn thể có âm thanh. Các phần dành riêng cho các bạn đang xuất khẩu lao động ở đài loan, bài học kết hợp có 4 phần tiếng trung phồn thể -piyin- âm bồi – dịch nghĩa. Tiếng viết là theo âm việt, không được chuẩn xác 100%, nếu muốn học tiếng trung tốt thì hãy nhớ học bính âm các bạn nhé!

Hôm nay là cách hỏi thăm một người bạn xem cuối tuần người đó thường tham gia vào các hoạt động gì.

A :你周末喜歡做什麼?nǐ zhōumò xǐhuan zuò shénme?Nỉ châu mua xỉ hoan chua sấn mơ?Cuối tuần bạn thích làm gì?

B :週末嗎?我喜歡在家裡休息。你呢?zhōumò ma? Wǒ xǐhuan zài jiālǐ xiūxi. Nǐ ne?Châu mua ma ? úa xỉ hoan chai che lỉ siêu xi. Nỉ nơ?Cuối tuần a? Tôi thích nghỉ ngơi ở nhà. Còn bạn thì sao?

A :我喜歡和朋友出去,我們今天晚上去酒吧。wǒ xǐhuan hé péngyou chūqù, wǒmen jīntiān wǎnshang qù jiǔbā.úa xỉ hoanhứa pấng dâu chu truy, ủa mân chin then oản sang truy chiểu paTôi thích đi ra ngoài cùng bạn bè, tối nay chúng tôi đến quán bar

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI

1.週末 zhōumò châu mua: Cuối tuần

2.喜歡 xǐhuan xỉ hoan: Thích

3.做 zuò chua: Làm

4.做飯 zuòfàn chua phan: Nấu cơm

5.在 zài chai: ở, tại

6.休息 xiūxi siêu xi: Nghỉ ngơi

7.和 hé hứa: Và, với

8.出去 chūqù chu truy: Đi ra ngoài

9.酒吧 jiǔbā chiểu pa: quán bar

10.今天晚上 jīntiān wǎnshang chin then oản sang: Tối nay

TỪ VỰNG BỔ SUNG

1.運動 yùndòng uyn tung: Thể thao

2.泡吧 pàobā pao pa: Đến quán bar

3.上網 shàngwǎng sang oảng: Lên mạng

4.約會 yuēhuì duê huây: Hẹn hò

5.加班 jiābān che pan: Tăng ca

t/h

(Visited 55 times, 1 visits today)