March 30, 2021

164 người Việt nam đỗ kì thi quốc gia điều dưỡng viên Nhật Bản


Theo kết quả kì thi quốc gia điều dưỡng viên lần thứ 33 được bộ y tế,lao động và phúc lợi Nhật Bản công bố,được biết trong số các ứng viên điều dưỡng mà Nhật Bản tiếp nhận theo chương trình EPA (hiệp định hợp tác kinh tế), có 164 ứng viên người Việt Nam mới đã đỗ kì thi này. Lũy kế số người Việt Nam đỗ kì thi này từ năm 2018 tới năm 2021 là 484 người.

Số người Việt Nam tham dự kì thi năm nay là 178 người (trong đó có 169 người thi lần đầu,9 người thi lại).

Trong số 164 người đỗ có 157 người thi lần đầu (tỉ lễ đỗ 92,9%) và 7 người thi lại (tỉ lệ đỗ 77,8%)

Năm 2018, 89 người dự thi với tư cách là ứng viên điều dưỡng đầu tiên của Việt Nam đã vượt qua kỳ thi, đạt tỷ lệ đỗ 93,7%.Năm 2019 ,2020 lần lượt ghi nhận con số mới là 93 người,138 người.

Tổng số người tham dự kì thi lần thứ 33 trên cả nước là 84.483 người ,số người đỗ là 59.975 người,tỉ lệ đỗ chiếm 71% trên tổng số.

Tổng số người dự thi theo chương trình EPA (Việt Nam, Indonesia, Philippines) trên cả nước là 953 người,số người đỗ là 440 người,tỉ lệ đỗ đạt 46,2%. Xét theo quốc tịch người đỗ, Việt Nam có 164 người, Indonesia có 146 người, Philippines 130 người.

Tỉ lệ đỗ của Indonesia là 36,5%, Philippines là 34,7% và Việt Nam cao nhất với 92,1% .

Theo Viet-jo

(Visited 49 times, 1 visits today)