March 3, 2021

Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tối đa 80% trợ cấp thất nghiệp do Covid-19 cho nhân viên không chính thức


Sau khi tình trạng khẩn cấp đợt 2 kéo dài hơn 2 tháng, chính phủ đã quyết định hỗ trợ thêm cho nhân viên không chính thức ( arubaito, baito, haken,..) với gói trợ cấp lên tới 80% ( tối đa 11,000yen/ ngày).

Thời gian nhận đăng kí: Từ ngày 26/2/2021~31/7/2021

Đối tượng: Những nhân viên làm thêm bị giảm thu nhâp hoặc bị cho nghỉ việc vì ảnh hưởng của dịch mà không nhận được hỗ trợ từ phía công ty.

Mức hỗ trợ sẽ được tính như sau:

  • Đợt 1: Thời gian nghỉ từ 1/4/2020 ~ 30/6/2020→ Hỗ trợ 60% mức lương
  •  Đợt 2: Thời gian nghỉ từ sau ngày 8/1/2021 đến nay → Hỗ trợ 80% mức lương

*Cách tính: Dự tính tiền lương đi làm 1 ngày của tháng trước x 80% x Số ngày phải nghỉ do dịch
Ví dụ: lương 10000/ ngày x 80% x phải nghỉ 10 ngày do dịch = 8Man

*Đối với các bạn muốn đăng kí trợ cấp từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020 thì hạn đăng kí là 31/3/2021.

Cách đăng kí:

Đăng kí online:https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/initial…/

Hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ:
申請先:〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

Theo mhlw.go.jp

(Visited 31 times, 1 visits today)