March 2, 2021

Tiếng Trung phồn thể có âm bồi: Chủ đề tìm người


Chào mừng các bạn đến với chuyên mục phồn thể có âm thanh. Các phần dành riêng cho các bạn đang xuất khẩu lao động ở đài loan, bài học kết hợp có 4 phần tiếng trung phồn thể -piyin- âm bồi – dịch nghĩa. Tiếng viết là theo âm việt, không được chuẩn xác 100%, nếu muốn học tiếng trung tốt thì hãy nhớ học bính âm các bạn nhé!

Chủ đề của bài học số 18 này là về cách giao tiếp tiếng Trung để tìm gặp một ai đó.

A: 請問你找誰?qǐngwèn nǐ zhǎo shéi?Trỉnh uân ní chảo suấy?Cho hỏi, bạn tìm ai?

B: 我找張先生。wǒ zhǎo Zhāng xiānsheng.Úa chảo chang xen sâng.Tôi tìm ông Trương.

A: 請等一下。qǐng děng yīxià.Trính tẩng ý xe.Xin đợi một lúc.

A: 這邊請。zhèbiān qǐng.Chưa pen, trỉnh.Mời qua bên này.

B: 謝謝。xièxie.Xiê xiê.Cảm ơn.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.請問 qǐngwèn Trỉnh uân: cho hỏi

2.請 qǐng Trỉnh: mời

3.你 nǐ Nỉ: bạn

4.我 wǒ ủa: tôi

5.找 zhǎo Chảo: tìm

6.誰 shéi Suấy: ai

7.張先生 Zhāng xiānsheng Chang xen sâng:ông Trương

8.等一下 děng yīxià Tẩng ý xe: đợi

9.這邊 zhèbiān Chưa pen: bên này

10.謝謝 xièxie Xiê xiê: cảm ơn

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.那邊 nàbiān Na pen: ở đó

2.小​​姐 xiǎojie Xéo chiể: cô

3.經理 jīnglǐ Chinh lỉ: giám đốc

4.公司 gōngsī Cung sư: công ty

5.客人 kèrén Khưa rấn: khách

6.請坐 qǐng zuò Trỉnh chua: mời ngồi

t/h

(Visited 33 times, 1 visits today)