January 20, 2021

Hàn Quốc ghi nhận thêm 401 ca nhiễm mới


Bộ Chỉ huy Ứng phó Quốc phòng Trung ương thông báo rằng tính đến 0 giờ hôm nay, đã có 401 trường hợp mới được xác nhận của Corona 19, và 73.918 trường hợp đã được tích lũy.

Số trường hợp được xác nhận mới đã ghi nhận 389 vào ngày 18 và đã tăng và giảm xuống mức 400 trong bốn ngày liên tiếp.

Trong số các trường hợp được xác nhận mới, 380 trường hợp xảy ra ở Hàn Quốc và 21 trường hợp được đưa ra nước ngoài.

Đối với các trường hợp trong nước, 257 người đã xảy ra ở khu vực đô thị, bao gồm 122 người ở Seoul, 113 người ở Gyeonggi và 22 người ở Incheon, và có hơn 100 trường hợp mới được xác nhận ở các vùng như 19 ở Busan, 15 ở Gyeongnam, 14 ở Jeonnam và 10 ở Chungnam.

Tại khu vực đô thị, quy mô lây nhiễm nhóm giữa các viện dưỡng lão hiện tại và nơi làm việc tiếp tục tăng, và tại một nhà thờ ở Seocheon-gun, Chungcheongnam-do, 6 người khác đã được xác nhận sau trường hợp đầu tiên được xác nhận vào ngày 15, dẫn đến một nhóm mới gồm 7 người và một học viện âm nhạc ở thành phố Sejong. Ngoài ra, kể từ trường hợp đầu tiên được xác nhận vào ngày 14, 10 trường hợp bổ sung đã được xác nhận và tổng cộng 11 trường hợp nhiễm nhóm mới đã được thêm vào.

Các cơ quan kiểm dịch lo ngại rằng số trường hợp được xác nhận mới đang giảm dần trong tháng này, nhưng số người đã giảm dần kể từ tháng 11 năm ngoái đã tăng 13% ở khu vực đô thị và 20% ở khu vực ngoài đô thị vào cuối tuần.

Các cơ quan kiểm dịch cảnh báo rằng 43,8% trường hợp bị nhiễm bệnh do tiếp xúc cá nhân với một trường hợp đã được xác nhận trong hai tuần qua, và cảnh báo rằng nếu họ cảnh giác, chúng có thể trở lại gia tăng bất cứ lúc nào.

Nguồn: MBC News

(Visited 2 times, 1 visits today)