January 18, 2021

COVID-19 ngày 19/1: Ca nhiễm mới giảm ngày thứ ba liên tiếp ở Nhật Bản


Ca nhiễm mới tại Nhật Bản giảm 3 ngày liên tiếp xuống dưới mốc 5.000. Hiện tổng số ca nhiễm ở Nhật là 336.177 ca.

Dẫn đầu vẫn là Tokyo với 1.204 ca mới, giảm gần 300 ca; Kanagawa lại tăng lên gần 1.000 ca mới; còn lại các tỉnh khác đều giảm từ vài chục cho tới hàng trăm ca. Bên cạnh đó là 58 trường hợp không qua khỏi khác.

Nhóm trên 10.000

 • Tokyo 86.674 (+1.204)
 •  Tỉnh Osaka 38.526 (+431)
 •  Tỉnh Kanagawa 34.141 (+957)
 • Tỉnh Aichi 21.443 (+151)
 • Tỉnh Saitama 21.110 người (+328)
 • Tỉnh Chiba 17.666 người (+363)
 • Hokkaido 15.943 người (+125)
 •  Tỉnh Hyogo 13.958 người (+149)
 •  Tỉnh Fukuoka 13.623 người (+204)

Nhóm dưới 10.000

 • Kyoto 6.987 người (+110)
 • Tỉnh Okinawa 6.467 người (+67)
 • Tỉnh Hiroshima 4.425 người (+28)
 • Tỉnh Shizuoka 3.924 người (+27)
 • Tỉnh Ibaraki 3.875 người (+63)
 •  Tỉnh Gifu 3.553 người (+46)
 •  Tỉnh Gunma 3.327 người (+37)
 • Tỉnh Tochigi 3.246 người (+84)
 • Tỉnh Kumamoto 2.985 người (+46)
 •  Tỉnh Miyagi 2.984 người (+35)
 •  Tỉnh Nara 2.595 người (+44)
 •  Tỉnh Okayama 2.102 người (+31)
 •  Tỉnh Nagano 2.014 người (+25)
 •  Mie 1.800 người (+17)
 •  Tỉnh Shiga 1.771 người (+24)
 • Tỉnh Miyazaki 1.567 người (+29)
 •  Tỉnh Fukushima 1.469 người (+21)
 •  Tỉnh Kagoshima 1.387 người (+16)
 • Tỉnh Ishikawa 1.337 người (+12)
 •  Tỉnh Nagasaki 1.263 người (+17)

Nhóm dưới 1.000

 • Tỉnh Oita 933 người (+7)
 •  Tỉnh Yamaguchi 921 người (+88)
 •  Tỉnh Wakayama 885 người (+20)
 •  Tỉnh Yamanashi 856 người (+9)
 •  Tỉnh Ehime 827 người (+16)
 • Tỉnh Toyama 810 người (+8)
 • Tỉnh Saga 793 người (+28)
 •  Tỉnh Kochi 779 người (+9)
 •  Tỉnh Niigata 767 người
 • Tỉnh Aomori 644 người (+1)
 •  Tỉnh Kagawa 537 người (+9)
 •  Tỉnh Iwate 471 người (+4)
 •  Tỉnh Fukui 456 người (+9)
 •  Tỉnh Yamagata 443 người
 •  Tỉnh Tokushima 297 người (+6)
 •  Tỉnh Shimane 235 người
 •  Tỉnh Akita 216 người (+8)
 •  Tỉnh Tottori 178 người (1)

Nguồn: Người Việt ở Nhật Bản 日本に在留しているベトナム人

(Visited 28 times, 1 visits today)