January 15, 2021

Quy trình nhập khẩu và phân phối các loại đồng hồ của Nhật Bản


Nhật Bản không có hạn chế đặc biệt nào về việc nhập khẩu các loại đồng hồ. Tuy nhiên, Luật thuế quan của quốc gia này cấm nhập khẩu những loại hàng vi phạm quyền thương hiệu, quyền thiết kế hoặc các loại quyền khác về sở hữu trí tuệ.

 

Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có hạn chế đặc biệt nào về việc nhập khẩu các loại đồng hồ. Tuy nhiên, cũng có khi xảy ra vấn đề liên quan tới đồng hồ mang nhãn mác giả. Luật thuế quan cấm nhập khẩu những loại hàng vi phạm quyền thương hiệu, quyền thiết kế hoặc các loại quyền khác về sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, những sản phẩm có chứa ngà voi, da cá sấu và những chất khác làm từ những loài động vật hoặc thực vật trong phạm vi quy định của Công ước Washington, thì phải chịu sự điều chỉnh của các hạn chế hoặc cấm nhập khẩu.

Để biết về những sản phẩm và thủ tục cụ thể, đề nghị liên hệ những cơ quan quản lý liên quan.

Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

Cần lưu ý rằng đồng hồ để bàn chạy điện và đồng hồ treo tường chạy điện phải chịu sự điều chỉnh của những quy định trong Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện, còn việc bán đồng hồ có thể phải chịu sự điều chỉnh của những quy định trong Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

– Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Để đảm bảo an toàn thiết bị điện, Luật này quy định cụ thể đối với những thiết bị điện có nhiều khả năng gây nguy hiểm, do cơ cấu máy cũng như do cách sử dụng thiết bị điện đó, và cũng quy định những loại thiết bị khác như là thiết bị điện ngoài những thiết bị điện cụ thể.

Các nhà nhập khẩu có ý định nhập khẩu, hoặc bán những sản phẩm điện được quy định là thiết bị ngoài những thiết bị điện cụ thể, phải nộp đơn xin phép nhập khẩu tới Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Biểu đồ đối với an toàn thiết bị điện (thiết bị điện ngoài những thiết bị điện cụ thể). Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Ngoài ra, còn phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật (tự kiểm định), kiểm hoá và trình bày nhãn mác cần thiết, chẳng hạn tên nhà sản xuất,…

– Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

– Luật Thuế quan:

Phòng Pháp lý và Chính sách Thuế quan, Cục Hải quan và Thuế quan, Bộ Tài chính

https://www.mof.go.jp/english/index.htm

– Công ước Washington:

Văn phòng Cấp phép Thương mại cho Động thực vật Hoang dã, Phòng Cấp phép Thương mại, Vụ Kiểm soát Thương mại, Cục Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/CITES/ about_cites.html

– Luật Kiểm soát thiết bị và vật liệu điện:

Phòng An toàn điện, Nhóm Chính sách an toàn sản phẩm và công nghiệp, Cục Chính sách thương mại và thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp

– Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng An toàn sản phẩm, Vụ Các vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và thông tin , Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp

 

– Hiệp hội Đồng hồ Nhật Bản

https://www.jcwa.or.jp/en/

Theo Vietnambiz

(Visited 13 times, 1 visits today)