December 10, 2020

COVID-19 ngày 11/12: Số ca nhiễm mới tại Nhật tiệm cận mốc 3.000


Đến hết ngày hôm qua 10/12, Nhật Bản đã ghi nhận tất cả 2.972 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên. Con số tạo ra một mốc lịch sử mới, cao không tưởng. Tokyo là địa phương đóng góp nhiều nhất với 602 ca nhiễm, cũng viết lên lịch sử. Osaka vẫn trên 400 ca nhiễm, Kanagawa, Aichi và Hokkaido cùng nhau có trên 200 ca mới. Bên cạnh đó là 26 trường hợp không qua khỏi khác.

Cụ thể các tỉnh xuất hiện ca nhiễm mới như sau:

NHÓM TRÊN 10.000 CA

 • Tokyo: 45.529 ca (+602)
 • Osaka: 23.835 ca (+415)
 • Kanagawa: 14.313 ca (+214)
 • Aichi: 12.137 ca (+242)
 • Hokkaido: 10.805 ca (+241)

NHÓM DƯỚI 10.000 CA

 • Saitama: 9.913 ca (+188)
 • Chiba: 7.827 ca (+151)
 • Hyogo: 6.998 ca (+149)
 • Fukuoka: 6.343 ca (+79)

NHÓM DƯỚI 5.000 CA

 • Okinawa: 4.702 ca (+46)
 • Kyoto: 3.076 ca (+54)
 • Shizuoka: 2.085 ca (+45)
 • Ibaraki: 1.911 ca (+19)
 • Gunma: 1.526 ca (+44)
 • Miyagi: 1.417 ca (+38)
 • Gifu: 1.381 ca (+45)
 • Nara: 1.378 ca (+24)
 • Hiroshima: 1.327 ca (+70)
 • Kumamoto: 1.170 ca (+27)
 • Mie: 1.011 ca (+25)

NHÓM DƯỚI 1.000 CA

 • Nagano: 892 ca (+29)
 • Ishikawa: 888 ca (+4)
 • Shiga: 847 ca (+5)
 • Tochigi: 822 ca (+22)
 • Kagoshima: 771 ca (+30)
 • Okayama: 702 ca (+13)
 • Miyazaki: 578 ca (+5)
 • Fukushima: 565 ca (+7)
 • Wakayama: 538 ca (+10)

NHÓM DƯỚI 500 CA

 • Oita: 464 ca (+25)
 • Toyama: 464 ca (+2)
 • Yamanashi: 440 ca (+3)
 • Yamaguchi: 427 ca (+5)
 • Niigata: 374 ca (+5)
 • Saga: 367 ca (+13)
 • Aomori: 358 ca (+4)
 • Ehime: 354 ca (+1)
 • Fukui: 331 ca (+2)
 • Kochi: 301 ca (+20)
 • Nagasaki: 290 ca (+12)
 • Iwate: 230 ca (+5)
 • Yamagata: 211 ca (+15)
 • Kagawa: 199 ca (+3)
 • Shimane: 165 ca (+7)

Nguồn: Người Việt ở Nhật Bản 日本に在留しているベトナム人

(Visited 24 times, 1 visits today)