November 13, 2020

Cập nhập Covid-19 sáng 14/11 tiếp tục phá kỷ lục ,ca nhiễm vượt 1700!


Kỷ lục lại được phá thêm một lần nữa, khi ngày hôm qua ghi nhận 1.705 ca nhiễm trên toàn nước Nhật. Tokyo một mình một ngựa khi dẫn đầu với 374 ca nhiễm mới; Osaka và Hokkaido là 2 địa phương bám đuổi ngay phía sau với 263 và 235 ca; hai tỉnh có số ca nhiễm ở mức 3 con số như Kanagawa, Aichi. Bên cạnh đó là 12 trường hợp không qua khỏi trên cả nước.

 • Cụ thể các tỉnh xuất hiện ca nhiễm mới như sau:
 • Nhóm trên 5.000 ca
 • Tokyo: 34.144 ca (+374)
 • Osaka: 14.870 ca (+263)
 • Kanagawa: 9.893 ca (+146)
 • Aichi: 7.459 ca (+148)
 • Saitama: 6.634 ca (+83)
 • Chiba: 5.618 ca (+60)
 • Fukuoka: 5.360 ca (+16)
 • Hokkaido: 5.055 ca (+235)
 • Nhóm dưới 5.000 ca
 • Hyogo: 3.816 ca (+69)
 • Okinawa: 3.669 ca (+49)
 • Kyoto: 2.250 ca (+28)
 • Nhóm dưới 1.000 ca
 • Miyagi: 973 ca (+30)
 • Gunma: 951 ca (+9)
 • Ibaraki: 906 ca (+26)
 • Kumamoto: 887 ca (+10)
 • Shizuoka: 822 ca (+16)
 • Nara: 812 ca (+24)
 • Gifu: 796 ca (+11)
 • Hiroshima: 687 ca (+3)
 • Mie: 610 ca (+4)
 • Kagoshima: 553 ca (+5)
 • Tochigi: 509 ca (+2)
 • Nhóm dưới 500 ca
 • Nagano: 429 ca (+23)
 • Fukushima: 428 ca (+7)
 • Okayama: 367 ca (+13)
 • Wakayama: 308 ca (+4)
 • Yamanashi: 281 ca (+6): 271 ca (+2)
 • Nagasaki: 250 ca (+1)
 • Yamaguchi: 248 ca (+14)
 • Niigata: 224 ca (+2)
 • Ehime: 123 ca (+2)
 • Iwate: 64 ca (+13)
 • Tottiri: 52 ca (+1)

  Tổng số ca nhiễm: 116.240 ca
  Không qua khỏi: 1.898 ca
(Visited 31 times, 1 visits today)