November 8, 2020

Cập nhập ca nhiễm Covid-19 sáng 9/11 tại Nhật Bản


Ngày hôm qua 8/11 ghi nhận số ca nhiễm giảm nhẹ khi có tất cả 954 trường hợp được ghi nhận dương tính trên toàn nước Nhật. Tokyo lần đầu có số ca nhiễm giảm dưới 200 sau 3 ngày liền tăng nóng, hai tỉnh vẫn giữ số ca nhiễm cao ở mức 3 con số còn lại là Osaka và Hokkaido. Bên cạnh đó là 7 trường hợp không qua khỏi ở các tỉnh Saga, Hokkaido, Nara, Miyagi, Aichi, Okinawa và Kanagawa

 

 • Cụ thể các tỉnh xuất hiện ca nhiễm mới như sau:
 • Nhóm trên 5.000 ca
 • Tokyo: 32.618 ca (+189)
 • Osaka: 13.816 ca (+140)
 • Kanagawa: 9.339 ca (+79)
 • Aichi: 6.824 ca (+81)
 • Saitama: 6.243 ca (+45)
 • Chiba: 5.339 ca (+44)
 • Fukuoka: 5.280 ca (+4)
 • Nhóm dưới 5.000 ca
 • Hokkaido: 4.021 ca (+153)
 • Okinawa: 3.518 ca (+30)
 • Hyogo: 3.518 ca (+32)
 • Kyoto: 2.166 ca (+21)
 • Nhóm dưới 1.000 ca
 • Gunma: 925 ca (+1)
 • Miyagi: 865 ca (+13)
 • Kumamoto: 854 ca (+7)
 • Ishikawa: 822 ca (+3)
 • Ibaraki: 818 ca (+12)
 • Shizuoka: 750 ca (13)
 • Gifu: 735 ca (+6)
 • Nara: 737 ca (+11)
 • Hiroshima: 676 ca (+3)
 • Shiga: 601 ca (+2)
 • Mie: 596 ca (+1)
 • Kagoshima: 534 ca (+11)
 • Nhóm dưới 500 ca
 • Fukushima: 415 ca (+2)
 • Miyazaki: 373 ca (+1)
 • Nagano: 370 ca (+1)
 • Okayama: 338 ca (+6)
 • Wakayama: 288 ca (+2)
 • Aomori: 273 ca (+2)
 • Fukui: 259 ca (+1)
 • Yamanashi: 241 ca (+8)
 • Niigata: 195 ca (+7)
 • Oita: 161 ca (+1)
 • Kagawa: 107 ca (+2)
 • Yamagata: 87 ca (+1)

  Tổng số ca nhiễm: 109.223ca
  Không qua khỏi: 1.837ca
(Visited 33 times, 1 visits today)