October 21, 2020

Nhóm lao động trẻ Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19


Theo kết quả phân tích xu hướng tuyển dụng của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, hãng tin Yonhap ngày 21/10 đưa tin 420.000 việc làm của lao động trẻ biến mất trong tháng 4, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đợt một, và 500.000 việc làm biến mất trong tháng 9 do tái bùng phát dịch đợt hai.

Việc làm của nhóm thanh niên độ tuổi từ 15-29 và nhóm 30 tuổi giảm nhiều hơn so với tầng lớp trung niên. Đặc biệt, số người tìm được việc làm của hai nhóm này trong tháng 4 và tháng 9 giảm đáng kể. Số người độ tuổi từ 15-29 tìm được việc làm trong tháng 4 giảm 245.000 người, con số này ở nhóm tuổi 30 giảm 172.000 người. Tổng cộng, số lao động trẻ có việc làm giảm 417.000 người.

Trong khi đó, số lao động nhóm 40 tuổi có việc làm giảm 190.000 người và nhóm 50 tuổi giảm 143.000 người. Tỷ lệ giảm số lao động nhóm trung niên trở lên vẫn thấp hơn so với tầng lớp lao động trẻ tuổi. Ngược lại, số lao động nhóm trên 60 tuổi có việc làm đã tăng 274.000 người

Tháng 9, số lao động độ tuổi từ 15-29 có việc làm giảm 218.000, nhóm tuổi 30 giảm 284.000, tổng cộng số lao động trẻ có việc làm giảm 502.000 người. Con số này ở lao động nhóm tuổi trung niên giảm 309.000 người, trong nhóm trên 60 tuổi lại tăng 419.000 người.

Bên cạnh đó, số lao động trẻ có hợp đồng lao động dài hạn hoặc làm toàn thời gian cũng giảm. Tháng 9, số lao động làm việc lâu dài ở nhóm tuổi 15-29 là 2.326.000 người, giảm 53.000 người so với cùng kỳ một năm trước; con số này ở nhóm tuổi 30 là 374.200 người, giảm 202.000 người so với tháng 9 năm ngoái. Trong đó, số lao động nhóm làm việc toàn thời gian trên (36 giờ/tuần) cũng ghi nhận giảm 91.000 người ở nhóm tuổi từ 15-29 và 219.000 người ở nhóm tuổi 30. Ngược lại, số lao động làm việc ít hơn 35 giờ/tuần lại tăng 37.000 người ở nhóm từ 15-29 tuổi và tăng 18.000 người ở nhóm tuổi 30.

Cục thống kê quốc gia giải thích, COVID-19 lan rộng gây ảnh hưởng nặng nề ở các ngành kinh doanh nhà nghỉ, ẩm thực, dịch vụ giáo dục, nơi phần lớn nhóm lao động trẻ tuổi tham gia làm việc. Do đó, đây là nhóm lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

(Visited 2 times, 1 visits today)