October 21, 2020

Nhật Bản hỗ trợ người bị kẹt lại do COVID-19 được chuyển sang visa Tokutei Katsudo


Từ ngày 19/10 du học sinh ngay cả sau khi tốt nghiệp , hết hạn visa đang đợi chuyến bay về nước có thể chuyển visa Tokutei Katsudo 6 tháng cũng được phép làm thêm 28 tiếng/ tuần .

Du học sinh đã tốt nghiệp đại học , chuyên ngành được phép ở lại một năm sau khi tốt nghiệp trong thời gian tìm việc và được phép đi làm thêm trong 28 tiếng / tuần.

Đối với thực tập sinh trong thời gian chờ về nước , ứng với ngành nghề đã định cũng có thể chuyển sang visa Tokutei Katsudo .

Link mẫu giấy xin gia hạn visa:

  • DHS: http://www.moj.go.jp/content/001290220.pdf
  • Gia đình: http://www.moj.go.jp/content/001290225.pdf
  • Tokutei: http://www.moj.go.jp/content/001290235.pdf

Link mẫu giấy đổi visa :

  • DHS: http://www.moj.go.jp/content/001290171.pdf
  • Gia đình: http://www.moj.go.jp/content/001290177.pdf
  • Tokutei: http://www.moj.go.jp/content/001290190.pdf

Theo Taihen

(Visited 45 times, 2 visits today)