June 18, 2020

20,5% người dân Hàn Quốc cảm thấy cô đơn


Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/6 đã công bố báo cáo “Chỉ số xã hội Hàn Quốc năm 2019”, trong đó tỷ lệ người dân Hàn Quốc cảm thấy cô đơn chiếm tới 20,5%, cao hơn 4,5% so với năm 2018 (16%).

Tỷ lệ người dân cảm thấy cô đơn đã giảm 5 năm liên tiếp kể từ năm 2013 (28,9%), nhưng sau đó lại có xu hướng tăng trở lại. 16,7% người dân có cảm giác “không ai biết đến mình”, tăng 5,4% so với năm 2018 (11,3%). Điều này cho thấy người dân Hàn Quốc đang ngày càng cảm thấy cô lập với xã hội.

Tỷ lệ nam giới cảm thấy cô đơn chiếm 19,6%, nữ giới 21,5%. Tỷ lệ nam giới có cảm giác “không ai biết đến mình” là 15,8%, thấp hơn 2% so với nữ giới (17,8%).

Xét theo lứa tuổi, tỷ lệ người dân cảm thấy cô đơn ở độ tuổi 60 chiếm nhiều nhất với 25,1%. Tiếp đó lần lượt là độ tuổi 40 (21,8%), độ tuổi 20 (19,1%), độ tuổi 50 (18,8%), và độ tuổi 30 (18,6%).

Tỷ lệ người dân thỏa mãn với cuộc sống năm 2019 là 60,7%, giảm 3% so với năm 2018. Tỷ lệ này ở nữ giới là 62%, cao hơn so với 59,5% ở nam giới.

Có 63,9% người dân nghĩ rằng “việc bản thân đang làm có giá trị”, giảm 4% so với năm 2018. Tỷ lệ này ở độ tuổi 60 là 52,9%, thấp hơn ít nhất 10% so với các độ tuổi khác.

 

Theo world.kbs.co.kr

(Visited 14 times, 1 visits today)